BENET SLEEP

Łączna suma pozyskanych dotacji: 257 975,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Promocja marki Benetsleep Sp. z o.o. poprzez udział w programie branży meblarskiej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

257 975,00 zł