LARGO

Łączna suma pozyskanych dotacji: 531 000,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Pełna cyfryzacja usług i wykorzystanie nowoczesnych technologii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

531 000,00 zł