ZAP Rachunkowość

Łączna suma pozyskanych dotacji: 644 240,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Opracowanie systemu Smart Work2B szansą na wzrost konkurencyjności ZAP Rachunkowość SP. z o.o. kategoria

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

644 240,00 zł